»

ANBI-status

De Stichting Vrienden van Tactus heeft sinds 2015 de ANBI-status.