»

Projecten om te steunen

Steun kinderen van verslaafde ouders

Opgroeien in een gezin waar een van de ouders verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Op indringende wijze krijgen deze kinderen te maken met soms permanente gedragsveranderingen bij de ouder. Dit kan heel beangstigend zijn voor een kind. In zijn ogen kan de veilige thuissituatie opeens veranderen in een onveilige plek waar de sfeer onvoorspelbaar en chaotisch is. Bijvoorbeeld bij terugkomst uit school. Je weet nooit hoe en op welke manier je je ouder aan zult treffen. Kinderen durven om deze reden ook geen vrienden meer mee naar huis te nemen en er heerst voortdurend spanning in huis.

Slechte schoolprestaties, spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten komen vaker voor bij deze kinderen. Veel van de kinderen hebben identiteitsproblemen. Hun hele leven heeft in het teken gestaan van die ene ouder en zij hebben niet geleerd om aan zichzelf te denken. Ze zijn gewend zich weg te cijferen en hebben moeite met het maken van keuzes.

Kinderen van verslaafde ouders hebben een anderhalf maal zo grote kans om op volwassen leeftijd een psychische stoornis te krijgen (stemmingsstoornissen, angststoornissen en eetstoornissen) dan andere kinderen (50% tegen 30%). Voorts is er een verhoogd risico (vier tot zes keer grotere kans) om zelf een verslaving aan alcohol of drugs te ontwikkelen (Maguin, Zucker & Fitzgerald, 1994). Erfelijkheid bepaalt volgens sommigen mede de kwetsbaarheid, terwijl de familieomgeving of omgevingsinvloeden doorslaggevend zijn voor het drinkgedrag van kinderen van verslaafde ouders.

Steun nu!
Tactus vraagt aandacht voor de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van verslaafde ouders en organiseert voor de kinderen Doe-praatgroepen, een jaarlijkse activiteitendag en een vakantieweek in Ommen.

Wilt u deze projecten voor kinderen van verslaafde ouders financieel ondersteunen, stort uw bijdrage dan op bankrekeningnummer NL 16 INGB 0666728844 t.n.v. Stichting Vrienden van Tactus o.v.v. KVO sponsoring.

Sponsor 2013
In 2013 ontvingen we € 2.000,-- van SKO Compleet in kantoren B.V. uit Oldenzaal voor de Talk ’n Joy vakantieweek in Ommen.