»

Organisatie

Samenstelling Stichtingsbestuur

mevrouw E.R.T Smits, voorzitter - Harfsen

de heer drs. R.J.Th. Rutten, secretaris/penningmeester – Zutphen

de heer H.W.H.M. van Kesteren, lid – Witmarsum