Spring naar content

Doe-praatgroepen voor kinderen van

Tactus vraagt aandacht voor de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van ouders met verslavingsproblemen en organiseert regelmatig voor deze kinderen doe-praatgroepen. Dit wordt gefinancierd dankzij de Stichting Vrienden van Tactus. 

Opgroeien in een gezin waar een van de ouders verslavingsproblemen heeft, is niet altijd even gemakkelijk. Op indringende wijze krijgen deze kinderen te maken met soms permanente gedragsveranderingen bij de ouder. Dit kan heel beangstigend zijn voor een kind. In zijn/haar ogen kan de veilige thuissituatie opeens veranderen in een onveilige plek waar de sfeer onvoorspelbaar en chaotisch is. Bijvoorbeeld bij terugkomst uit school. Je weet nooit hoe en op welke manier je je ouder aan zult treffen. Kinderen durven om deze reden ook geen vrienden meer mee naar huis te nemen en er heerst voortdurend spanning in huis.

Slechte schoolprestaties, spijbelen, vroegtijdig schoolverlaten komen vaker voor bij deze kinderen. Veel van de kinderen hebben identiteitsproblemen. Hun hele leven heeft in het teken gestaan van die ene ouder en zij hebben niet geleerd om aan zichzelf te denken. Ze zijn gewend zich weg te cijferen en hebben moeite met het maken van keuzes.

Kinderen van ouders met verslavingsproblemen hebben een anderhalf maal zo grote kans om op volwassen leeftijd een psychische stoornis te krijgen (stemmingsstoornissen, angststoornissen en eetstoornissen) dan andere kinderen (50% tegen 30%). Voorts is er een verhoogd risico (vier tot zes keer grotere kans) om zelf een verslaving aan alcohol of drugs te ontwikkelen (Maguin, Zucker & Fitzgerald, 1994). Erfelijkheid bepaalt volgens sommigen mede de kwetsbaarheid, terwijl de familieomgeving of omgevingsinvloeden doorslaggevend zijn voor het drinkgedrag van kinderen.

Steun ons!

Wil je geld doneren aan onze stichting en zo een steentje bijdrage aan de hulpverlening aan mensen met een verslaving en hun naasten? Stort jouw bijdrage dan op bankrekeningnummer NL29 INGB 0651 2821 36 t.n.v. Stichting Vrienden van Tactus

Wil je doneren aan een specifiek project? Dat kan ook. Vermeld de naam van het project bij de omschrijving als je geld overmaakt. 

Uiteraard kun je contact opnemen mocht je vragen hebben voordat je doneert. Op deze site vind je onze jaarverslagen en beleidsplannen en bij projecten houden we je zo veel mogelijk op de hoogte van waar we het geld aan besteden. 

Hulp en informatie voor kinderen van

Op Tactus.nl vind je meer informatie voor kinderen van ouders met een verslaving. Hier lees ook meer over de activiteiten die Tactus biedt aan deze doelgroep. 

Gerelateerd

Tactus vraagt aandacht voor de maatschappelijke participatie en integratie van kinderen van ouders met verslavingsproblemen en organiseert regelmatig voor deze kinderen doe-praatgroepen.
De Talk ’n Joy dagen zijn speciaal voor jongeren waarvan de vader en/of moeder een verslavingsprobleem heeft (gehad). Tijdens deze dagen worden er heel veel leuke dingen gedaan: naar de bioscoop gaan, lekkere dingen bakken, bootcamp of lasergamen.
Jaarlijks organiseert Tactus een bijzondere week, waarin niet alleen tijd is voor leuke activiteiten, maar ook om met leeftijdsgenoten te delen hoe het is om kind te zijn van een ouder die een verslavingsprobleem heeft (gehad).