Spring naar content

Over Stichting Vrienden van Tactus

Sinds haar oprichting in 2002, verleent de Stichting Vrienden van Tactus gerichte financiële steun aan voorzieningen, onderzoek en activiteiten van Tactus Verslavingszorg en verbonden instellingen. Het gaat om investeringen op korte dan wel langere termijn die niet via het reguliere budget worden afgedekt.

Ons statutaire doel is “het verlenen van gerichte steun aan de voorzieningen van de stichting: Stichting Tactus, gevestigd te Zutphen, alsmede aan de daarmee verbonden instellingen of activiteiten, een en ander in de meest ruime zin.”

Voor financiering in zowel geld en materialen als personele inzet, komen projecten in aanmerking met een bijzondere aanvullende functie op de kernactiviteiten van Tactus. Denk hierbij aan: 

 • wetenschappelijke onderzoeken
 • (markt)experimenten
 • productontwikkeling
 • voorfinanciering van onroerend goed
 • sponsoring van bijvoorbeeld een leerstoel
 • bijzondere activiteiten voor de doelgroepen van Tactus 

Voor meer hierover zie onze projecten

Stichtingsbestuur

Zoals aangegeven in de inschrijving bij de Kamer van Koophandel bestaat het bestuur van de stichting uit drie personen, waarbij de bestuurder van Tactus Verslavingszorg de secretaris van de stichting is.

De bestuurders komen periodiek bij elkaar en bespreken met elkaar welke zaken financiële ondersteuning behoeven en welk bedrag beschikbaar gesteld zal worden om tot uitvoering over te kunnen gaan. 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding of beloning, noch is er personeel in dienst van de stichting. 

Details

Fiscaalnummer: RSIN 816256184
ANBI-status sinds 2015
KvK-nummer: 0818422

Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet gegevens publiceren op een eigen website, of op een gemeenschappelijke website van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. Grote ANBI’s zijn sinds 1 januari 2021 verplicht om standaardformulieren te gebruiken. Hiervoor is dit standaardformulier ontwikkeld. Deze staat onder organisatiedocumenten.

Organisatiedocumenten 

ANBI-formulier vrienden van Tactus 2023

Archief jaarverslagen

 • jaarverslag
Staat van baten en lasten 2019
 • jaarverslag
Beleidsplan 2019
 • jaarverslag
Jaarverslag 2019
 • jaarverslag
Jaarverslag 2018
 • jaarverslag
Jaarverslag 2017
 • jaarverslag
Jaarverslag 2016
 • jaarverslag
Jaarverslag 2015