Spring naar content

Privacy- en cookiebeleid

Stichting Vrienden van Tactus houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Privacy staat bij onze stichting hoog in het vaandel. 

Bezoekers van onze website

Op onze website staan formulieren voor het aanmelden van een training of het online magazine van Tactus. Door het invullen van een aanmeldformulier op onze website krijgen wij de beschikking over je persoonsgegevens. Met het achterlaten van je gegevens in het formulier geef je ons toestemming om je gegevens te verwerken voor het doel waarvoor je het formulier hebt ingevuld. Wij zullen je gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen en zullen deze nooit met derden delen.

  • Gegevens die wij verwerken zijn: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
  • Wij gebruiken je persoonsgegevens om: contact met je op te nemen, het toesturen van ons magazine
  • Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben gekregen

Je rechten

Je hebt het recht op inzage, wijziging, het wissen van gegevens, overdraagbaarheid van je persoonsgegevens en het intrekken van je toestemming. Als je beroep wilt doen op één van deze rechten dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Wij laten je binnen een maand weten wat wij met je verzoek hebben gedaan. Je kunt dit verzoek per brief of per mail bij ons indienen. De contactgegevens staan onderaan deze verklaring. Als je verzoek niet wordt uitgevoerd vertellen wij je dat zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Ben je het niet met onze beslissing eens dan kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Onze systemen en programma’s zijn adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

  • toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
  • secured communicatie met server (HTTPS/SSL);
  • er zijn verwerkingsovereenkomsten met leveranciers van online applicaties waarin afspraken over de beveiliging van je persoonsgegevens zijn vastgelegd;
  • de fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Meer informatie over cookies leest u bij Uitleg cookies en Veilig internetten.

Cookies van Google Analytics

Voor onze website maken we gebruik van de webanalyse-service van Google om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren. Als men Google Analytics inzet, plaatst Google vanaf deze site cookies bij de bezoeker om zo de benodigde informatie te kunnen vergaren. Deze cookies worden anoniem opgeslagen en er kan geen persoonlijk profiel uit worden opgemaakt.

In de cookiewet is vastgelegd dat voor gebruik van Google Analytics geen toestemming nodig is van de bezoeker van de website omdat deze dienst geen of geringe inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer. De Analytics-gegevens worden geanonimiseerd verzameld en niet gedeeld met andere Google-diensten. Data bij Google worden maximaal 26 maanden bewaard. 

Vragen?

Voor vragen kun je terecht bij 

Greet Doornbos
Functionaris gegevensbescherming
Postbus 154
7400 AD Deventer
088 382 28 87
g.doornbos@tactus.nl